Articolul 6.2 al Acordului de la Paris

Articolul 6.2 al Acordului de la Paris

Prevederile Articolului 6.2 din Acordul de la Paris

Dispozițiile Articolului 6.2 din Acordul de la Paris permit țărilor să negocieze reduceri/absorbții ale emisiilor de gaze cu efect de seră unul cu celălalt prin acorduri bilaterale sau multilaterale. Unitățile de carbon tranzacționabile sunt denumite Rezultatele internaționale transferabile ale reducerii emisiilor (Internationally transferred mitigation outcomes – ITMO). Acestea pot fi măsurate în echivalent de dioxid de carbon (CO2e) sau utilizând alte metrici, cum ar fi kilowatt-ore (KWh) de energie regenerabilă.

Mecanismul pentru tranzacționarea ITMO este funcțional, țările deja încheie acorduri și formează un sistem pentru realizarea proiectelor climatice și pentru compensarea unităților de carbon în contul Contribuțiilor Determinate la Nivel Național (CDNN). Obligațiile pot fi îndeplinite numai prin intermediul ITMO emise în perioada de valabilitate a acestor obligații.

Regulile articolului 6.2 din Acordul de la Paris sunt concepute pentru a reduce riscul de dublă înregistrare prin “ajustări corespunzătoare”. Mai întâi, țara care vinde unitățile de carbon le scade din registrul de gaze cu efect de seră, apoi cumpărătorul le ia în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor sale climatice.

Țările stabilesc independent garanțiile ecologice, sociale și alte criterii pentru ITMO (linia de bază, suplimentaritate), astfel încât proiectele climatice pot fi incluse în articolul 6.2 al Acordului de la Paris și în cadrul standardelor voluntare de carbon.

Un grup de experți recenzenți, format din specialiști tehnici ai ONU, analizează doar prezența în rapoartele țărilor a informațiilor despre garanțiile ecologice și sociale, fără a evalua strictitudinea lor. De asemenea, anumite (sau, posibil, toate) informații despre acordurile bilaterale și unitățile de carbon în cadrul articolului 6.2 din Acordul de la Paris pot fi considerate “confidențiale” fără a fi justificate motivele.

Acordul dintre Japonia și Republica Moldova privind Implementarea Proiectelor Climatice în cadrul Mecanismului de Creditare Comună (JCM)

Generalii principii ale Mecanismului Comun de Creditare (JCM)

Japonia intenționează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 46% până în anul financiar 2030 față de nivelul din anul financiar 2013, stabilind un obiectiv ambițios care este în concordanță cu obiectivul pe termen lung de a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050. În plus, Japonia depune eforturi pentru a atinge un obiectiv mai ambițios până în anul 2030 – o reducere a emisiilor cu 50%.

Pentru aceasta, până în anul financiar 2030, este planificată implementarea proiectelor internaționale privind schimbările climatice echivalente cu 100 de milioane de tone de CO2. Pentru implementarea acestor proiecte climatice se permite utilizarea finanțării guvernamentale și private.

Pentru a atinge obiectivele stabilite, Japonia intenționează să utilizeze Mecanismul Comun de Creditare (JCM), care este un instrument al articolului 6.2 din Acordul de la Paris.

Sursa https://www.jcm.go.jp/

Schema de implementare a proiectelor climatice în cadrul JCM:

 1. Se semnează un acord privind implementarea JCM între Japonia și țara respectivă.
 2. După aceasta, se formează un Comitet Comun (The Joint Committee – JC), format din reprezentanți ai guvernelor ambelor țări. JC dezvoltă reguli și orientări pentru implementarea JCM în țara specifică.
 3. JC aprobă sau respinge metodologiile propuse pentru implementarea proiectelor climatice.
 4. JC identifică organisme de validare/verificare.
 5. Inițiatorul proiectului climatic trimite un document cu ideea proiectului către JC pentru evaluare.
 6. Inițiatorul proiectului climatic/JC din partea țării respective propun o metodologie pentru implementarea proiectului climatic pentru aprobarea de către JC.
 7. Inițiatorul proiectului climatic dezvoltă documentația proiectului pentru implementarea proiectului climatic cu previziuni privind reducerea/absorbția emisiilor de gaze cu efect de seră.
 8. Documentația proiectului trece prin procesul de validare.
 9. JC înregistrează proiectul climatic.
 10. Inițiatorul implementează proiectul climatic, efectuează monitorizarea reducerilor/absorbțiilor emisiilor și pregătește un raport de monitorizare.
 11. Raportul de monitorizare trece prin procesul de verificare.
 12. Bazându-se pe rezultatele verificării, JC determină cantitatea de unități de carbon care urmează să fie emise, distribuindu-le între țări.
 13. Guvernele țărilor emit unități de carbon în propriile lor registre.

Etapele implementării JCM în Republica Moldova:

La 13 iulie 2022, o delegație a Republicii Moldova a avut o întâlnire bilaterală cu o delegație din Japonia. S-a discutat despre experiența implementării proiectelor Mecanismului de Dezvoltare Curată (MDK) al Protocolului de la Kyoto în domeniul termoenergeticii din Moldova, precum și despre posibilitatea implementării proiectelor în cadrul JCM.

La 6 septembrie 2022, Japonia și Moldova au semnat un memorandum de înțelegere pentru implementarea JCM. Textul acordului este disponibil la link-ul dat.

Între 6 și 18 noiembrie 2022, în cadrul COP 27, delegația Republicii Moldova a participat la negocieri referitoare la articolul 6.2 al Acordului de la Paris, la Programul de Adaptare, precum și la a opta întâlnire la nivel înalt a țărilor semnatare ale JCM.

În februarie 2023, delegația Republicii Moldova a participat la o întâlnire globală privind JCM, a avut întâlniri bilaterale cu reprezentanții Ministerului Mediului din Japonia, cu Agenția Pădurilor, cu Centrul de Cooperare Internațională în domeniul Mediului, cu Centrul Global pentru Mediul înconjurător, precum și cu companiile private implicate în implementarea proiectelor JCM.

În septembrie 2023, la Ministerul Mediului al Republicii Moldova a avut loc o întâlnire de lucru pentru discutarea posibilității implementării proiectelor bazate pe JCM. În special, compania “SDG Impact Japan”, împreună cu compania “Zernoff” din Republica Moldova, a inițiat elaborarea unei justificări tehnico-economice pentru utilizarea deșeurilor de producție de bioetanol pentru generarea de energie electrică. Este planificat ca documentația să fie finalizată până la sfârșitul anului 2023, iar propunerea proiectului JCM să fie prezentată la Ministerul Mediului și la JC conform cerințelor stabilite.

La 10 noiembrie 2023, Ministerul Mediului al Moldovei, împreună cu Ambasada Japoniei în Moldova, a organizat un seminar cu tema “Promovarea implementării Mecanismului Comun de Creditare (JCM) în Moldova – contribuția la decarbonizarea Moldovei prin intermediul JCM”.

La 18 ianuarie 2024, s-a încheiat programul de învățare reciprocă pentru creșterea transparenței (MLP) pentru pregătirea rapoartelor bianuale de transparență (BTR). Programul a fost susținut de Ministerul Mediului din Japonia și de alte organizații și a inclus participarea țărilor membre ale mecanismului comun de creditare (AXIS) din Asia Centrală și Caucaz.