Comisia Națională pentru Schimbări climatice

Crearea Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice

În contextul schimbărilor climatice globale, Republica Moldova face un pas important prin crearea Comisiei Naționale pentru Schimbările Climatice. Comisia a fost înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 425 din 12 iunie 2024, în conformitate cu Legea nr. 74/2024 privind acțiunile în domeniul climei. Comisia Națională pentru Schimbările Climatice este un organ interdepartamental fără personalitate juridică,…

Read More
Legea privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice

Legea privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice

Noua Lege-cadru privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice stabilește cadrul normativ pentru atingerea neutralității climatice până în anul 2050. Aceasta este în concordanță cu Acordul de la Paris, ratificat prin Legea nr. 78 din 4 mai 2017, și are ca scop îndeplinirea obiectivelor pe termen lung de reducere a temperaturii globale și adaptare la schimbările…

Read More
CORSIA în Moldova

CORSIA în Moldova

Adoptată Hotărârea Guvernului privind implementarea și funcționarea sistemului de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation sau CORSIA în Moldova). Sistemul de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA), introdus de Organizația Internațională a Aviației Civile (the International Civil Aviation…

Read More