CORSIA în Moldova

CORSIA în Moldova

Adoptată Hotărârea Guvernului privind implementarea și funcționarea sistemului de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation sau CORSIA în Moldova).

Sistemul de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA), introdus de Organizația Internațională a Aviației Civile (the International Civil Aviation Organization sau ICAO) în 2016, are ca scop atingerea creșterii neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon în sector începând cu anul 2020.

CORSIA este primul sistem obligatoriu de stabilire a prețurilor carbonului pentru o anumită industrie. Funcționează etapizat, cu o fază pilot ce se încheie în 2023, iar prima fază începe în 2024. Deși fazele pilot și prima fază au fost voluntare pentru guverne (statele membre ICAO), companiile aeriene care operează pe rutele între statele participante au trebuit să respecte cerințele. Conformitatea devine obligatorie pentru toate zborurile în cea de-a doua fază, începând din 2027. În 2032, va avea loc o revizuire a CORSIA pentru a determina cursul său de dezvoltare ulterioară.

Companiile aeriene pot atinge creșterea neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon printr-o combinație a următoarelor strategii:

  • Creșterea eficienței: include măsuri precum dezvoltarea de aeronave eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și optimizarea operațiunilor pentru a reduce consumul de combustibil.
  • Combustibil de aviație durabil: înlocuirea combustibilului tradițional de aviație cu alternative durabile obținute din surse regenerabile.
  • Compensarea emisiilor de carbon: companiile aeriene pot achiziționa unități de carbon care îndeplinesc cerințele CORSIA pentru a-și compensa emisiile.

ICAO, cu recomandări din partea Organismului Consultativ Tehnic (the Technical Advisory Body sau TAB), determină ce unități de carbon îndeplinesc cerințele CORSIA. CORSIA aderă la obiectivele Acordului de la Paris privind reducerea emisiilor, astfel încât pentru utilizarea unităților de carbon în cadrul sistemului se face o ajustare corespunzătoare în țara lor de origine.

Concluzie

CORSIA în Moldova reprezintă atât provocări, cât și oportunități pentru companiile aeriene. Necesitatea de a investi în creșterea eficienței și combustibil durabil va necesita adaptare. Cu toate acestea, sistemul creează și o piață pentru unități de carbon, oferind noi surse de venit pentru afacerile implicate în proiecte de reducere a emisiilor de carbon.