Iulie 2024

Iulie 2024

Postările din categoria “știri despre schimbările climatice” sunt publicate lunar. Subiectul știrii este evenimentele majore ale reglementării climatice din Moldova.

Pe lângă publicațiile de știri, portalul CarbonCredits.MD conține informații de bază:

Cadrul de reglementare

Programul de promovare a economiei verzi și circulare în Republica Moldova pentru perioada 2024 – 2028

Guvernul Republicii Moldova a aprobat “Programul de promovare a economiei verzi și circulare în Republica Moldova pentru perioada 2024 – 2028”. Documentul va fi publicat ulterior în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Proiectul de document este disponibil la linkul,

Punctele cheie ale proiectului de document includ:

  • Aprobarea și implementarea: Documentul propune aprobarea unui program de promovare a economiei verzi și circulare. Autoritățile publice responsabile de implementarea programului vor raporta anual Ministerului Mediului cu privire la progresele realizate.
  • Obiective și definiții: Programul își propune să tranziționeze Moldova către un model economic durabil care reduce impactul asupra mediului și promovează echitatea socială. Documentul definește concepte cheie precum economia verde, economia circulară, eficiența resurselor și decarbonizarea.
  • Provocări și context global: Programul abordează provocările globale și regionale, inclusiv schimbările climatice, gestionarea resurselor și necesitatea dezvoltării durabile. Acesta este aliniat cu angajamentele internaționale, precum Acordul de la Paris și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).
  • Obiective strategice: Programul este în conformitate cu aspirațiile Moldovei de aderare la UE și conturează strategii pentru integrarea în Pactul Verde European și alte cadre internaționale de sustenabilitate.
  • Plan de acțiune: Documentul include un plan de acțiune cu obiective specifice, măsuri, indicatori de monitorizare, termene și costuri estimate pentru implementare.