Iunie 2024

June 2024

Postările din categoria “știri despre schimbările climatice” sunt publicate lunar. Subiectul știrii este evenimentele majore ale reglementării climatice din Moldova.

Pe lângă publicațiile de știri, portalul CarbonCredits.MD conține informații de bază:

Cadrul de reglementare

Despre Comisia Națională pentru schimbările climatice

Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre privind Comisia Națională pentru schimbările climatice. Sunt definite competențele, drepturile și structura Comisiei, precum și Secretariatul Comisiei și grupurile de lucru sectoriale. Obiectivele Comisiei sunt integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politicile de dezvoltare socioeconomică și promovarea punerii în aplicare a acțiunilor în domeniul climei.

Periodicitatea activității Comisiei: trimestrial pe baza programului anual elaborat de Secretariatul Ministerului Mediului și aprobat de Comisie.

Privind strategia de mediu pentru 2024-2030

Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2024-2030, elaborat de Ministerul Mediului. Documentul este destinat să faciliteze convergența legislației naționale cu directivele Uniunii Europene, stabilind obiective pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice.