Legea privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice

Legea privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice

Noua Lege-cadru privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice stabilește cadrul normativ pentru atingerea neutralității climatice până în anul 2050. Aceasta este în concordanță cu Acordul de la Paris, ratificat prin Legea nr. 78 din 4 mai 2017, și are ca scop îndeplinirea obiectivelor pe termen lung de reducere a temperaturii globale și adaptare la schimbările climatice.

Legea prevede necesitatea elaborării și implementării actelor normative în termen de 18 luni de la publicare. Acesta acoperă emisiile antropogene și captarea acestora prin absorbție de gaze cu efect de seră. Include sectoare precum industria, agricultura și gestionarea deșeurilor.

Obiectivele legii

 1. Elaborarea și implementarea documentelor programatice: Legea obligă la elaborarea și implementarea documentelor orientate spre îndeplinirea sarcinilor naționale în domeniul climei și energiei, conform Acordului de la Paris și Tratatului de înființare a Comunității Energetice.
 2. Planificare financiară: Asigurarea planificării resurselor financiare pentru realizarea dezvoltării cu emisii scăzute de carbon și creșterea rezilienței climatice.
 3. Monitorizare și raportare: Asigurarea monitorizării complete, actualizate și transparente a emisiilor de gaze cu efect de seră și raportarea progresului realizat.
 4. Accesul la informații: Asigurarea accesului publicului la informații privind planificarea și implementarea măsurilor de reducere a emisiilor și adaptare la schimbările climatice.

Pentru atingerea obiectivelor climatice intermediare până în anul 2030, legea stabilește următoarele principii:

 • Neutralitate climatică până în 2050.
 • Reducerea echitabilă și sustenabilă a emisiilor.
 • Prevenirea poluării mediului.
 • Principiul precauției.
 • Principiul „poluatorul plătește”.
 • Tranziție echitabilă și egală.
 • Angajamente comune pentru planificare, raportare și monitorizare.
 • Transparență și accesibilitate a informațiilor.

În anexa Legii privind acțiunile în domeniul schimbărilor climatice sunt definite activitățile la care se aplică mecanismul financiar de stabilire a prețului pentru emisiile de CO₂, inclusiv arderea combustibilului în instalațiile staționare, aviația și transportul maritim.