Mai 2024

Mai 2024

Postările din categoria “știri despre schimbările climatice” sunt publicate lunar. Subiectul știrii este evenimentele majore ale reglementării climatice din Moldova.

Pe lângă publicațiile de știri, portalul CarbonCredits.MD conține informații de bază:

Cadrul de reglementare

Președintele Republicii Moldova a promulgat Legea privind combaterea schimbărilor climatice

1444-IX din 15 mai 2024, Președintele Republicii Moldova a promulgat Legea privind combaterea schimbărilor climatice. Pe larg despre lege puteți găsi în articolul de la link.

Evenimente

Întâlnirea Ministerului Mediului cu reprezentanții Băncii Mondiale

Ministerul Mediului al Republicii Moldova a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Mondiale. CCDP (Raportul privind clima și dezvoltarea țării) a fost discutat în termeni de politică de decarbonizare pentru accelerarea aderării la UE și asigurarea securității energetice. Cooperarea a fost discutată cu grupuri-cheie de specialiști, experți cu care Banca Mondială cooperează, pentru un posibil sprijin în pregătirea Republicii Moldova pentru etapa a II-a a transpunerii Directivei 2003/87 /UE privind instituirea unui sistem de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră.