Piața voluntară a carbonului din Moldova

Piața voluntară a carbonului

Postările pe această temă sunt adunate în categoria “Piața voluntară a carbonului”.

Analiza standardelor specifice de carbon voluntar este prezentată la link-ul respectiv.

Principiile generale ale standardelor pentru piața voluntară a carbonului

Proiectele climatice reprezintă un set de măsuri menite să reducă (să prevină) emisiile de gaze cu efect de seră și/sau să crească absorbția acestor gaze. Rezultatul implementării proiectelor climatice constă în unități de carbon măsurate în tone echivalent CO2.

Principiile generale de implementare a proiectelor climatice pentru piețele voluntare de carbon:

 • Suplimentaritatea implică faptul că proiectul contribuie la reducerea (prevenirea) emisiilor de gaze cu efect de seră sau la absorbția unei cantități mai mari de gaze cu efect de seră decât în scenariul fără proiect și necesită dovezi că proiectul nu ar fi fost implementat fără resurse financiare suplimentare de pe piața carbonului.
 • Permanența indică necesitatea de a preveni revenirea emisiilor în atmosferă după încheierea proiectului.
 • Evitarea dublei contabilizări implică monitorizarea atentă a circulației unităților de carbon.
 • Prevenirea scurgerilor înseamnă că implementarea proiectului nu ar trebui să ducă la transferul surselor de emisii în alte regiuni.

Procesul de implementare a proiectelor climatice și emiterea unităților de carbon conform standardelor voluntare include următoarele etape:

 • Descrierea ideii proiectului, inclusiv metodologia sa, planul de bază, efectele și riscurile acestuia, precum și strategia de interacțiune cu părțile interesate.
 • Proiectarea proiectului, care descrie condițiile inițiale, metodologia de monitorizare și planurile de evaluare a beneficiilor climatice și altele.
 • Validarea proiectului de către părți independente pentru a confirma conformitatea cu regulile și cerințele.
 • Înregistrarea proiectului ca proiect climatic pe baza rezultatelor pozitive ale validării.
 • Verificarea realizată de o terță parte pentru evaluarea impactului proiectului și a reducerii emisiilor.
 • Emiterea unităților de carbon în registrul și continuarea procesului de verificare până la finalizarea ciclului de viață al proiectului.

Unitățile de carbon sunt utilizate de către companii:

 • pentru atingerea obiectivelor stabilite voluntar privind reducerea emisiilor
 • pentru amortizarea efectelor schimbărilor climatice dincolo de lanțul de valoare adăugată
 • pentru reducerea amprentei de carbon a produselor sau serviciilor
 • pentru îndeplinirea angajamentelor în cadrul inițiativelor industriale (Schema de compensare și reducere a carbonului pentru aviația internațională) și a sistemelor naționale de carbon (taxa de carbon din Singapore).

Pentru a reglementa activitatea standardelor voluntare de carbon și a gestionării unităților de carbon emise de acestea, au fost create diferite inițiative:

 • Principiile de bază ale carbonului (Core Carbon Principles) ca sistem global de evaluare pentru unitățile de carbon de înaltă calitate au fost dezvoltate de Consiliul pentru integritate în piața voluntară a carbonului (The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market sau ICVCM)
 • Codul de practică pentru declarații (Claims Code of Practice) al Inițiativei pentru asigurarea integrității piețelor voluntare de carbon (The Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative – VCMI) ajută companiile să aleagă unități de carbon de înaltă calitate, să raporteze în mod credibil despre utilizarea lor și să evite „spălarea verde”
 • Inițiativa pentru obiective științifice (The Science Based Targets initiative (SBTi) stabilește cerințele pentru stabilirea de către companii a obiectivelor de neutralitate a carbonului
 • Amortizarea dincolo de lanțul de valoare adăugată (Beyond Value Chain Mitigation (BVCM) de la SBTi recomandă companiilor să desfășoare activități pentru reducerea emisiilor sau creșterea absorbției de gaze cu efect de seră fără a influența direct emisiile lor din domeniile de aplicare Scope 1, 2 sau 3.
 • Tokenizarea unităților de carbon.

Proiecte climatice privind standardele voluntare în Moldova

În prezent, o serie de proiecte climatice în domeniul agriculturii durabile (regenerative) sunt implementate în Moldova în cadrul programului Agreena. Acest program acoperă 18 țări europene și intenționează să înregistreze întregul volum al proiectelor sale climatice în Verified Carbon Standard. Mai multe informații despre Agreena pot fi găsite în articol la link.