Proiecte climatice non-piață

Proiecte climatice non-piață

Proiecte Non-piață de adaptare la schimbările climatice

Numele proiectului climatic non-piață,
statut,
durata
Donatorul,
buget,
beneficiari
Esența proiectului
îmbunătățirea securității umane în moldova prin reziliența agroalimentară la intensificarea șocurilor externe și climatice
Statut: Activ
Durată: 2024 – 2025
Donator: Guvernul Japoniei
Buget: 500.000 USD
Beneficiari: Ministerul Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, autoritățile publice locale, reprezentanții societății civile 
Cele două obiective specifice sunt:
– Îmbunătățirea gestionării riscurilor climatice și de dezastre în țară prin modernizarea sistemului de monitorizare agrometeorologic și hidrologic și disponibilitatea datelor;
– Stabilirea unui fundament solid pentru implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și de reducere a riscului de dezastre și pentru planificări bugetare.
Rezultate scontate:
– Cel puțin 4 stații agrometeorologice (stații automate noi sau senzori adăugați la stațiile existente) instalate și conectate la sistemul național de monitorizare;
– Cel puțin 4 stații hidrometeorologice (stații automate noi sau senzori adăugați la stațiile existente) instalate și conectate la sistemul național de monitorizare;
– Cel puțin 7 persoane cu capacitate de decizie, cu experiență și cunoștințe sporite în servicii climatice și avertizare timpurie pentru sectorul agricol;
– Cel puțin 7 centre raionale beneficiază de planuri de adaptare la schimbările climatice și de reducere a riscului de dezastre;
– Cel puțin 20 de reprezentanți ai autorităților publice locale abilitați cu cunoștințe și capacități îmbunătățite privind accesarea finanțării pentru activități de adaptare la schimbările climatice.
Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova
Statut: Activ
Durată: 2023 – 2027
Donator: Uniunea Europeană
Buget: 11 010 000 USD
Beneficiari: Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Energiei, autoritățile publice locale, mediul academic, sectorul privat, societatea civilă, distribuitorii de energie  
Obiectiv:
Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în asumarea în mod durabil a agendei de tranziție verde prin sporirea gradului de conștientizare, consolidarea capacităților și încurajarea investițiilor într-o economie cu emisii scăzute și eficientă din punct de vedere al resurselor.
Rezultate scontate:
– Îmbunătățirea coordonării instituționale și a participării părților interesate la procesele privind politicile de tranziție verde prin stabilirea și consolidarea platformelor, parteneriatelor și a rețelelor relevante, asigurând o participare echilibrată din perspectiva de gen și aplicând mecanisme adecvate de coordonare pe mai multe niveluri;
-Îmbunătățirea bazelor de date necesare pentru dialogurile de politici și pentru luarea deciziilor cu privire la potențialul unei tranziții verzi incluzive în Republica Moldova, inclusiv din perspectiva de gen;
-Tranziție verde incluzivă și sensibilă din perspectiva de gen în zonele economice-cheie, promovată prin proiecte și inițiative-pilot implementate;
– Dezvoltarea abilităților practice, cunoștințelor și a expertizei necesare pentru tranziția verde, promovând femeile și tinerii ca agenți ai schimbării pentru tranziția ecologică la diferite niveluri (gospodării, afaceri și instituții);
– Creșterea gradului de conștientizare și sporirea capacităților la nivel național și local, în sectorul privat și cel public, pentru a susține și promova agenda de dezvoltare verde în Moldova, fără a exclude pe cineva;
– Implementarea proiectelor-pilot în domeniul energiei și a inovării ecologice pentru atragerea de investiții private suplimentare (inclusiv abilitarea femeilor pentru a dezvolta startup-uri în aceste domenii);
– Noi modele de afaceri instituite, parte a economiei circulare și conforme cu abordarea de producție nepoluantă și eficiente din punct de vedere al resurselor, asigurându-se integrarea dimensiunii de gen (prin sprijin dedicat întreprinderilor conduse de femei);
– Utilizarea tehnologiilor de energie regenerabilă și a soluțiilor inovatoare de transport durabil și mobilitate extinsă pentru a contribui la reducerea emisiilor;
– Monitorizarea și evaluarea progreselor bazate dovezi factologice și instalarea stațiilor de monitorizare a calității aerului din Moldova.