Inițiativa SBTi

Inițiativa SBTi

Recenzia inițiativei SBTi (Science Based Targets inițiativa)

Scopul inițiativei SBTi (Science Based Targets inițiativa) este de a ajuta companiile și organizațiile financiare să stabilească obiective pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Inițiativa a fost creată în 2014 de organizațiile principale din domeniul schimbărilor climatice: CDP (Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact, WRI (World Resources Institute), WWF (World Wide Fund for Nature) și We Mean Business.

Inițiativa SBTi dezvoltă criterii, furnizează instrumente și recomandări care ajută companiile și instituțiile financiare să stabilească obiective științifice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în vederea menținerii încălzirii globale sub 1,5°C (denumită în continuare “Obiectivele de 1,5°C”). Ideea principală a SBTi se bazează pe teoria difuziei inovațiilor și constă în atragerea, până în 2025, a 20% din afaceri, formând o masă critică într-o anumită zonă sau sector. Implementarea acestei idei include:

 • Acoperirea cu obiective confirmate de 1,5°C a 20 trilioane de dolari din economia mondială.
 • Angajamente sau obiective confirmate pentru reducerea a 5 gigatone de emisii corporative.
 • Stabilirea sau angajamentele pentru a stabili obiective pentru 10.000 de companii.

În prezent, SBTi nu evaluează obiectivele pentru:

 • Orașe, autorități locale, instituții guvernamentale sau organizații non-profit.
 • Companii din sectorul petrolului și gazului.

Beneficiile participării la inițiativa SBTi:

 • Creștere sustenabilă.
 • Economii financiare.
 • Asigurarea stabilității față de reglementări.
 • Creșterea încrederii investitorilor.
 • Stimularea inovației și a competitivității.
 • Demonstrarea angajamentelor concrete față de consumatorii conștienți de sustenabilitate.
 • Companiile care trec prin verificarea obiectivelor primesc feedback și suport din partea experților tehnici SBTi. Companiile care semnează o scrisoare de intenție de a stabili obiective primesc statutul de “Angajat” pe site-ul SBTi.

Procesul de stabilire a obiectivelor:

 1. Realizarea unei inventarieri complete a emisiilor acoperite de domeniile 1, 2 și 3.
 2. Trimiterea unei scrisori către SBTi cu intenția de a stabili obiective.
 3. Dezvoltarea obiectivului conform criteriilor SBTi.
 4. Prezentarea obiectivului pentru verificare la SBTi.
 5. Anunțarea obiectivului SBTi pe site-ul oficial.
 6. Informarea părților interesate despre obiectiv.
 7. Raportare anuală a emisiilor și a progresului în atingerea obiectivelor.

Scopul inițiativei SBTi

Obiective pe termen scurt

Obiectivele pe termen scurt necesită o reducere a emisiilor în conformitate cu domeniul de aplicare 1, 2 pentru a corespunde încălzirii globale de cel mult 1,5 C. emisiile în conformitate cu domeniul de aplicare 3 trebuie reduse pentru a corespunde încălzirii globale de mai puțin de 2 C.

Perioada de stabilire a obiectivelor este de 5-10 ani, cu o reducere minimă a emisiilor de 4,2% pe an. Companiile sunt obligate să crească utilizarea energiei regenerabile la 80% până în 2025 și la 100% până în 2030, în conformitate cu scenariile de 1,5 C.

Pentru întreprinderile în care domeniul de aplicare 3 reprezintă mai puțin de 40% din emisiile totale, se recomandă stabilirea unor obiective pentru această acoperire. Atunci când domeniul de aplicare 3 este de 40% sau mai mult, companiile stabilesc obiective de reducere a emisiilor sau de implicare a furnizorilor/clienților care acoperă cel puțin 67% din totalul emisiilor din domeniul de aplicare 3. Obiectivele ar trebui să fie în concordanță cu un scenariu de mai puțin de 2 C și realizat în termen de 5-10 ani.

Această ordine este comună. Există cerințe specifice pentru diferite industrii specificate în criteriile și recomandările SBTi în scopuri pe termen scurt.

Stabilirea obiectivelor pe termen scurt este obligatorie pentru atingerea obiectivelor de emisii zero.

Obiectivele pe termen lung ale SBTi inițiativa

Obiectivele pe termen lung definesc gradul de reducere a emisiilor pentru a obține emisii zero în conformitate cu standardul corporativ de emisii Zero. Majoritatea organizațiilor vor trebui să reducă emisiile cu cel puțin 90% pentru a obține emisii zero până în 2050 (sau până în 2040 pentru sectorul energetic) în intervalele 1, 2, 3, utilizând 100% energie electrică regenerabilă până în 2030. Obiectivele pe termen lung pot fi stabilite numai de companiile care s-au angajat să obțină emisii zero în cadrul standardului corporativ de emisii Zero. Ca și în cazul stabilirii obiectivelor pe termen scurt, obiectivele pe termen lung au cerințe specifice pentru diferite industrii.

Obiectivul zero emisii

Stabilirea unui obiectiv de emisii zero înseamnă:

 • Reducerea emisiilor în domeniul de aplicare 1, 2 și 3 la zero sau la un nivel corespunzător atingerii emisiilor zero la nivel global (90%) sau într-un plan industrial (în funcție de recomandările industriei).
 • Neutralizați orice emisii rămase la data atingerii emisiilor zero și orice emisii de gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă după aceea.

Impactul posibil al SBTi pe piața unităților de carbon

SBTi inițiativa stimulează neutralizarea emisiilor reziduale

Punctul C11 din criteriile și recomandările Sti pentru obiectivele pe termen scurt prevede că utilizarea unităților de carbon nu este luată în considerare ca o reducere a emisiilor la atingerea obiectivelor pe termen scurt. Unitățile de Carbon pot fi utilizate pentru a neutraliza emisiile reziduale în conformitate cu punctul C28 din standardul corporativ de emisii Zero.

Neutralizarea emisiilor reziduale este definită ca o măsură pe care companiile o iau pentru a elimina carbonul din atmosferă și a-l stoca permanent pentru a compensa impactul emisiilor inevitabile. În același timp, neutralizarea emisiilor reziduale se aplică tuturor emisiilor, inclusiv celor excluse la stabilirea obiectivelor SBTi.

Este posibil să se obțină emisii zero numai după neutralizarea completă a emisiilor reziduale.

Neutralizarea emisiilor în afara lanțului valoric

Punctul C12 din standardul corporativ cu emisii Zero nu permite utilizarea unităților de carbon pentru atingerea obiectivelor pe termen lung, oferind în același timp participarea companiilor la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Punctul R9 din Standard dezvăluie această definiție, și anume, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, pe lângă obiectivele pe termen scurt și lung, companiilor li se recomandă să întreprindă acțiuni sau să investească în afara lanțului valoric (proiecte de sprijin, programe și soluții care aduc beneficii măsurabile climei, inclusiv comunităților și naturii). Puteți citi mai multe despre această recomandare în materialul de la link.

Concluzie

Numărul companiilor care se alătură inițiativei SBTi este în continuă creștere. Informații despre acestea pot fi găsite pe site-ul oficial.

Aceste companii vor trebui să compenseze 10% din emisiile reziduale până la data planificată de atingere a emisiilor zero, ceea ce va stimula cererea de unități de carbon. Procedurile de achiziție a unităților de carbon au fost deja elaborate sub forma unui cod de practică pentru creanțe (Codul De Practică al creanțelor) și a principiilor de bază ale unităților de Carbon (principiile de bază ale carbonului). Companiile folosesc, de asemenea, recomandări pentru a neutraliza emisiile din afara lanțului valoric, ceea ce va atrage investiții suplimentare pe piețele de carbon.

La momentul redactării acestui articol, companiile din Republica Moldova nu s-au angajat la inițiativa SBT.

Deoarece editorul acestui portal administrează simultan portalul privind reglementarea climei în Federația rusă, în unele cazuri informațiile relevante pentru Republica Moldova pot fi împrumutate parțial de acolo.

Un articol pe această temă a fost publicat pe portal CarbonUnits.RU prin link.